Nalazite se
  • Zdravlje
  • Tumori su parazitski organizmi
Članak
Objavljeno: 28.07.2011. 02:16

Rak 

Tumori su parazitski organizmi

Pacijenti oboljeli od raka često se osjećaju kao da im parazitski alieni rastu u tijelu. Neki biolozi se s time slažu.

Tumori su parazitski organizmi

Dijeljenje stanica raka dojke.

Profesor Peter Duesberg, molekularni i stanični biolog Sveučilišta California-Berkeley, kaže kako se rak doista ponaša kao parazitski organizam. Prije svega, vezan je do te mjere uz tijelo svojeg domaćina, da razvija koegzistivnu simbiozu, a potom ga preuzima, raste i razmnožava se koliko god želi. Upravo stoga su najefikasniji tretmani uklanjanja raka upravo ti da mu se prereže taj spoj s tijelom čovjeka i onemogući korištenje resursa domaćina potrebnih za život i rast.

Duesberg smatra kako su dosadašnje teorije o formiranju raka (karciogeneze) potpuno u krivu, jer karcenogeni tumori rastu iz poremećaja čitavih kromosoma, takozvanih aneuploidija. Aneuploidija predstavlja uvećanje ili smanjenje osnovne garniture za jedan ili veći broj kromosoma. Obzirom da kromosomi sadrže mnoštvo gena, loše kopije, oštećenja i greške u njima dovode do desetina tisuća genetskih promjena. Rezultat toga je nastanak stanice potpuno nove osobine, odnosno potpuno novog fenotipa.

 niti jedna genska terapija nije pokazala rezultate vrijedne rspomena 

Mnogi onkolozi i farmaceutski znanstvenici još uvijek drže kako rak nastaje kao posljedica genetskih mutacija, dok Duesberg i dio njemu priklonjenih liječnika i znanstvenika smatra kako se radi o potpuno zasebnom organizmu parazitskog tipa i velike autonomije, koji se po svemu ponaša poput "evolucije u akciji".

"Upravo stoga, što se pogrešno nastojimo boriti protiv genetskih mutacija, niti jedna genska terapija nije pokazala rezultate vrijedne rspomena", navodi Duesberg.

"Glavni razlog nastajanja raka su mutacije na kromosomima, koje destabiliziraju kromosomske paterne. Neki od tih poremećenih kromosoma se mogu dijeliti, sijući rak. Rezultat toga je novi kromosomski patern koji se razlikuje od našeg.", tvrdi Duesberg, nadajući se kako će ova teorija potaknuti nove vrste dijagnostike i tretmana raka. "Kromosomski testovi mogli bi vrlo rano ustanoviti aneuploidiju, prije nego što se oštećeni kromosomi počnu dijeliti, a novi tretmani bi se targetirali na poremećaje kromosoma, umjesto da se bave uništavanjem ili isključivanjem gena."

Vezani sadržaji
Komentari

Učitavam komentare ...

Učitavam